Arbeidsongevallen

Wat nu?

Als het arbeidsongeval is veroorzaakt door een onveilige werkplek, dan is uw werkgever daar in beginsel voor aansprakelijk. U moet uw werkgever dan eerst aansprakelijk stellen en vragen om een schadevergoeding.

In principe zijn de meeste werkgevers tegen arbeidsongevallen verzekerd. De werkgever die aansprakelijk wordt gesteld, kan dan zijn aansprakelijkheidsverzekeraar inlichten. Die verzekeraar zal dan de aansprakelijkheid verder beoordelen. Die verzekeraar zal ook uiteindelijk de schadevergoeding betalen.

Er vroeg bij zijn.

Om een schadevergoeding te krijgen, moet de werkgever of de verzekeraar de aansprakelijkheid erkennen(toegeven). Soms willen ze dat niet doen. Dan komt het aan op het bewijs. Het is dus belangrijk om in een vroeg stadium te beginnen met het verzamelen van bewijs, waaruit de schuld van de werkgever blijkt. Denk bijvoorbeeld aan het opsporen van getuigen, het veiligstellen van hun verklaringen en het vastleggen van de werksituatie door middel van beeldmateriaal (foto’s, video’s etc.).

De vaststelling van de aansprakelijkheid en/of de schadeomvang bij arbeidsongevallen kan een ingewikkelde zaak zijn. In het bijzonder omdat het bewijs van schuld niet altijd goed te leveren is en/of medische factoren een belangrijke rol daarbij spelen.

Schadevergoeding na overlijden

Soms wordt door de verzekeraar de hoogte van de schade betwist. De verzekeraar keert dan niet uit, terwijl dat wel zou moeten. Een letselschadeadvocaat kan dan een doorbraak forceren door een procedure te starten. Zie bijvoorbeeld een uitspraak van de rechtbank Dordrecht van 5 september 2012, waarin mr. Eskes voor de nabestaanden diverse bedragen kreeg toegewezen.

Gespecialiseerde letselschadeadvocaat

Het is van groot belang dat slachtoffers en nabestaanden zich realiseren dat verzekeraars gespecialiseerd zijn in de juridische en medische aspecten van letsel- en overlijdensschadezaken. Slachtoffers en nabestaanden zijn dat niet. Het loont dan voor hen om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat te kiezen die als het nodig is kan procederen. Een goede letselschadeadvocaat ontzorgt daarmee zijn cliënten, zodat zij zich op hun herstel kunnen concentreren, of op hun rouwverwerking. Ook is het van groot belang dat slachtoffers kunnen revalideren op kosten van de verzekeraar. Zie bijvoorbeeld een uitspraak van de rechtbank Rotterdam 6 juni 2016, waarin mr. Eskes de revalidatiekosten toegewezen kreeg.

Wilt u meer weten? Neem dan vrij blijvend contact met ons op.


Contact