Kosten

Het eerste oriënterende telefoongesprek is altijd gratis. Voor aanvang van de werkzaamheden geeft Tom Eskes inzicht in de kosten. Daarbij wordt gewezen op de (on)mogelijkheid van gesubsidieerde rechtsbijstand. Als de tegenpartij de aansprakelijkheid heeft erkend dienen de advocaatkosten door de wederpartij volledig te worden vergoed, mits deze kosten redelijk zijn. Het specialistentarief van Tom Eskes bedraagt anno 2020 € 200,- (basistarief) x 1,5 -- (specialisatiefactor) = € 300,- exclusief 21% BTW